Video

Lokales
Mundartglosse "De Kall mähnt: Mir raachda!" - 02:39
Mannheim, 29.11.2019: Raachdada?“ Dess frogd ma jemønd, wønn ma dess Gfihl hodd, dassa in Raasch kummd, schleschdi Launä hodd odda sunschwie øgschbønd iss.
Zum Thema
Lokale / regionale Videos
Weitere lokale Videos
Newsticker Rhein-Neckar
Newsticker Mannheim
Newsticker überregional